Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB "Būsto paskolų draudimas" įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais numatanti bendradarbiavimo modelius - kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė - už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį - jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB "Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB "Būsto paskolų draudimas" bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB "Swedbank";
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas "Snoras";
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

 

Mūsų naujienos

2020-01-16 UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ IEŠKO DRAUDIMO SUTARČIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMĖJO

(2020-01-16)

UAB „BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS“ IEŠKO DRAUDIMO SUTARČIŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMĖJO (DRAUDIKO)
UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieško kitos ne gyvybės draudimo įmonės, kuri galėtų perimti teises ir pareigas pagal bendrovės sudarytas kredito draudimo sutartis.
Mes siekiame perleisti draudimo sutarčių portfelį iki 2021 m sausio 31 d., sudarant komercinį sandorį Lietuvos ar Europos Sąjungos rinkoje.

Perleidžiamas portfelis:
 -apimtis - 17 tūkst.vnt. būsto kredito draudimo sutarčių
 -apdraustų būsto kredito sutartys užtikrintos nekilnojamojo turto, esančio Lietuvoje, hipoteka banko naudai
 -sutartys ilgalaikės, naujų pajamų negeneruoja.

Bendrovė yra atvira svarstyti kainos kitai komercinio sandorio šaliai sumokėjimą už perimamą draudimo sutarčių portfelį. Laukiami įvairūs potencialių perėmėjų komerciniai pasiūlymai, siekiant bendrovės teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis pasibaigimo.

Detalesnę informaciją apie bendrovę, perleidžiamą portfelį, prisiimtas draudimo rizikas (anglų k.) galite rasti čia.
Jei turite klausimų, pasiūlymų ar norite su mumis susisiekti, kreipkitės el. paštu m.mikalauskas@bpd.lt arba susisiekite mob. +370 652 22830 (bendrovės direktorius Marijus Jūris Mikalauskas).

2020-01-15 UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia atranką aktuaro pareigoms užimti

2020-01-15

UAB „Būsto paskolų draudimas“ yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įmonė (išsamesnę informaciją apie bendrovės veiklą, strateginius tikslus ir akcininko laišką dėl valstybės lūkesčių galite rasti interneto svetainėje www.bpd.lt).

UAB „Būsto paskolų draudimas“ skelbia atranką aktuaro pareigoms užimti ir ieško patyrusio aktuaro.

Reikalavimai:
- aukštasis universitetinis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, matematikos ar panašios srities);
- draudimo techninių atidėjinių sudarymo, mokumo atsargos skaičiavimo, draudimo veiklos analizės bei rizikos valdymo principų žinojimas;
- ne mažesnė kaip 3 metų aktuarinio, analitinio ar panašaus pobūdžio darbo patirtis draudimo, bankininkystės ar finansų srityje;
- analitinis mąstymas;
- sugebėjimas rengti prognozes ir veiklos planus;
- sugebėjimas apdoroti ir valdyti didelius informacijos kiekius;
- sugebėjimas savarankiškai dirbti, darbštumas ir kruopštumas;
- geras lietuvių kalbos mokėjimas;
- geros anglų kalbos žinios;
- nepriekaištinga reputacija;
- mandagumas, aukšta vidinė kultūra.
Privalumai:
- būti Lietuvos aktuarų draugijos nariu;
- Lietuvos nekilnojamojo turto, būsto kreditavimo, skolų išieškojimo rinkos ir/ar klientų mokumo vertinimo išmanymas.

Darbo pobūdis:
- skaičiuoti draudimo techninius atidėjinius, vertinti jų padengimą turtu ir mokumo atsargos būklę;
- atlikti bendrovės veiklos rodiklių, procesų ir jų efektyvumo analizes;
- vertinti bendrovės veiklos rizikas bei rodiklius, kurti bendrovės rizikos valdymo sistemą;
- dalyvauti sudarant bendrovės finansines ataskaitas;
- dalyvauti vykdant bendrovės strateginį veiklos planavimą ir strateginių planų vykdymo kontrolę bei analizę;
- atlikti įvairių rodiklių prognozes ateinantiems periodams;
- atlikti duomenų kokybės kontrolę ir parengti reikiamus duomenų rinkinius;
- analizuoti ir vertinti bendrovės investicinės veiklos galimybes bei rodiklius;
- rengti įvairias statistines ir analitines ataskaitas apie bendrovės veiklą, pristatyti jas vadovybei ar kitiems asmenims;
- dalyvauti įvairiose bendrovės sudaromose darbo grupėse.

Mes siūlome:
- įdomų, atsakingą ir iššūkių kupiną darbą;
- lanksčias darbo sąlygas;
- darbo vieta: Vilnius;
- darbo sutarties sąlygos:
- neterminuota darbo sutartis;
- pilno etato darbo krūvis (bendrovė apsvarstys ir kitokius gautus pasiūlymus);
- siūlomas mėnesinis atlygis nuo 2063 iki 2707 eurų (neatskaičius mokesčių) už pilno etato darbo krūvį. Nurodyta suma – tai darbuotojų pareigybių kategorijos mėnesinės algos intervalas, konkretus darbo užmokestis bus pasiūlytas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.

 ________________________________________________

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką siųskite UAB „Būsto paskolų draudimas“ (į.k. 110076079) iki 2020 m. sausio 28 d. adresu Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, arba el. paštu  bpd@bpd.lt.

Informuojame, kad kandidatai, siųsdami gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką ir/ar kitus skelbime nurodytus dokumentus, šiais veiksmais išreiškia sutikimą, kad bendrovė tvarkytų jų asmens duomenis atrankos į atitinkamas pareigas, kurioje siekia dalyvauti kandidatas, vykdymo tikslu bei turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, reikalauti ištaisyti, prašyti ištrinti savo pateiktus duomenis, įgyvendinti kitas taikytinuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjekto teises. Informuojame, kad susipažinti su ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13, 14 straipsnyje nurodyta informacija apie kandidato asmens duomenų tvarkymą galite Privatumo politikoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.bpd.lt. Garantuojame pateiktos informacijos konfidencialumą.
Išsamesnės informacijos apie atranką galite teirautis telefonu (8 5) 262 28 78.
Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Apie atrankos rezultatus informuosime tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

2019-12-06 PASKIRTAS NAUJAS BENDROVĖS VALDYBOS NARYS
2019-12-06
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1K-374, kuris įsigaliojo 2019 m. gruodžio 6 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos deleguotas narys - Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėja Lolita Šumskaitė.

Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien37
mod_vvisit_counterViso181941