Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje – padaryti būstą prieinamą kiekvienam, turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais, numatanti bendradarbiavimo modelius, – kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė – už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį – jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB „Swedbank“;
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas „Snoras“;
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

Mūsų naujienos

2021-07-30 UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką
(2021-07-30)

Informuojame, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2021 m. liepos 29 d. atnaujino savo Privatumo politiką. Politikoje atnaujinti asmens duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų gavėjai. Šiuos pakeitimus nulėmė Bendrovės šiuo metu vykdomi procesai, susiję su reikalavimo teisių portfelio 2 perleidimu, vykdant priežiūros institucijos (Lietuvos banko) Bendrovei pateiktą įpareigojimą ir Bendrovei nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų pardavimu. Bendrovė užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą. Prašome visų draudėjų, klientų, skolininkų, kitų asmenų, kurie yra kaip nors susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pvz., Bendrovės draudėjų, klientų, skolininkų sutuoktinių, šeimos narių, bankų darbuotojų, buvusių Bendrovės darbuotojų ir kt.), ir kitų asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Bendrovė, atidžiai susipažinti su atnaujinta Bendrovės Privatumo politika, kurią galite rasti čia. (Jūsų patogumo dėlei paskutinius 2021 m. liepos 29 d. pakeistus Privatumo politikos punktus paryškinome juos pažymėdami geltona spalva.). Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į Bendrovę el. paštu bpd@bpd.lt arba dap@bpd.lt.
2021-07-21 Paskirtas naujas bendrovės valdybos narys
2021-07-21
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-254, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 17 d., į UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybą, iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, buvo paskirtas naujas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.
2021-06-18 UAB „Būsto paskolų draudimas“ ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą
2021-06-18

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“), ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą (toliau –„Portfelis“), kurio reikalavimo teisių vertė sudaro apie 41,26 mln. eurų, ir kviečia teikti pasiūlymus dėl Portfelio įsigijimo kainos.
Portfelį sudaro:
1.    Bendrovės reikalavimo teisės į:
1.1.    fizinius asmenis (toliau – „Klientai“), perimtos iš Lietuvoje veikiančių bankų (toliau kiekvienas atskirai – „Bankas“) pagal tipinių formų reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – „RTPS“), kurių tinkamas įvykdymas yra užtikrintas notarine tvarka sudarytomis ir viešuose registruose įregistruotomis hipotekos ir (arba) įkeitimo sutartimis (toliau – „Registruotos užtikrinimo priemonės“) ir kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos;
1.2.    Klientus, perimtos iš Bankų pagal RTPS, kurių įvykdymui pateiktos 1.1 punkte nurodytos Registruotos užtikrinimo priemonės jau yra įvykdytos ir kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos; 
1.3.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios nėra pasibaigusios ar nutrauktos;
1.4.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios yra nutrauktos;
1.5.    Bankus, kylančias iš RTPS sudaromų tarp Bendrovės ir Banko pagal Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003 (toliau – „RTPS1“).

2.    Bendrovės įsipareigojimai Bankams, kylantys iš Bendrovės ir Bankų sudarytų RTPS pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 002 ir 004 (toliau – „RTPS2“) dėl 1.1 punkte nurodytų reikalavimų.

Su Bendrovės Portfelį sudarančių reikalavimo teisių verte ir įsipareigojimų sudėtimi bei verte, galite susipažinti čia.

Bankų sudarytos sutartys su Klientais yra nutrauktos dėl to, kad Klientai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

Portfelio apimtis – apie 2940 vnt. bylų, iš kurių – 235 vnt. užtikrintos turto hipotekos/įkeitimo sandoriais (tiksli apimtis bus pateikta Portfelio pardavimo procese dalyvaujantiems potencialiems pirkėjams duomenų rinkmenoje). Didžioji dalis skolų yra pateiktos antstoliams vykdymui.

Portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl Portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylas arba siūlymai dėl Portfelio atskyrimo pagal kitus kriterijus nebus priimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 25 darbo dienos pabaigos į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT677044060006970379, esančią AB SEB banke, sumokėti 30 000 EUR dydžio depozitą, skirtą užtikrinti tinkamą potencialių pirkėjų įsipareigojimų vykdymą bei atlyginti Bendrovei kylančius nuostolius, jei tokie kiltų dėl potencialaus pirkėjo veiksmų ar neveikimo ir Bendrovei el. paštu rtpp@bpd.lt nusiųsti depozito apmokėjimą patvirtinantį mokėjimo nurodymą bei nurodyti kontaktinį asmenį, kuriam Bendrovė, gavusi depozitą, per 2 darbo dienas išsiųs konfidencialumo sutarties projektą.

Detalesnę informaciją apie Portfelio pardavimo procesą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, kreipkitės el. paštu rtpp@bpd.lt.

Ši informacija nėra ir neturi būti suprantama ar aiškinama kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas parduoti Portfelį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti Portfelio pardavimo procesą, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neapsiima atlyginti jokių nuostolių, kuriuos potencialūs pirkėjai patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo Portfelio pardavimo procese.


Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien4
mod_vvisit_counterViso236543